Tenminste Houdbaar Tot DINER

In de Week van de Duurzaamheid worden er diverse thema­diners georgan­iseerd om de consument bewust te maken van de voedsel­verspilling. Tijdens deze diners worden ingre­diënten gebruikt die geen kans meer hebben in de winkel­schappen, terwijl ze nog prima te gebruiken zijn. Per jaar gooien we per persoon 40kg voedsel weg.

Reserveer hieronder uw themadiner:

datum

Week van de Duurzaamheid

Van maandag 7 tot en met donderdag 10 oktober 2019

programma

Inloop vanaf 18.30 uur
Aanvang diner 19.00 uur
Einde omstreeks 21.30 uur

Sprekers over zin en onzin THT/voorkomen voedselverspilling

Tips & Tricks van de chefs en organisatie over bereiding en hoe slim om te gaan met (voor)bereiden en bewaren

opbrengsten

SMAAK (Waarderpolder)

Project WK koken

De mogelijke netto opbrengsten van het THT diner worden gebruikt ter onder­steuning van het WK koken event, een multi-culturele gastro­nomische happening in Schalkwijk en gaan naar SMAAK, het restaurant in de Waardepolder, SMAAK is niet zomaar een restaurant. In de keuken en bediening krijgen zij hulp van enthou­siaste jongeren met een verstan­delijke beperking. Bij SMAAK leren zij de fijne kneepjes van het horeca vak.

partners